středa 8. října 2014

Kam s ním (s tím vysněným stromem)

Odvážím se předpokládat, že laskavý čtenář se od přečtení našeho minulého příspěvku zamyslel, chytil za nos a ještě na podzim chce stihnout vysadit na své zahradě pořádný strom, který odkáže příštím generacím.

Jak vybrat vhodný druh?

Faktorů, na něž musíme brát ohled, je poměrně dost: za prvé klimatické a půdní podmínky. V Plzenci a okolí převažuje těžší jílovitá půda, srážky jsou průměrné, stejně jako teploty – výběr je poměrně široký, ale výrazně teplomilné dřeviny se k použití nehodí.

pondělí 29. září 2014

Exkurze ve Vimperku - alej absolventůZačátkem roku jsem v rámci vzdělávacího programu pořádaného agenturou ENVIC navštívil sedmitisícové město Vimperk. Péče o životní prostředí je zde jednou z priorit a má ji na starost hned 7 lidí. Obec tak má krom pracovníků administrativy také zaměstnance prakticky pečující o zeleň, proškolené zahradníky a arboristy. Na stavu prostředí obce je to samozřejmě znát. Ostatně jinak by se jím asi nechlubili a na exkurze by se jezdilo jinam.
Role průvodce se s elánem ujal místostarosta obce, a bylo vidět že je do péče o životní prostředí obce opravdu zapálený. Exkurze měla formu procházky městem, při které nám zasvěceně vyprávěl o praktických provozních zkušenostech i úskalích projektů, které se v obci podařilo realizovat.

středa 3. září 2014

Strom do každé zahrady a každé ulice!


V našem občanském sdružení se při debatách (které většinou probíhají při procházkách v okolí Plzence, s rýčem a sazenicí v ruce nebo u plápolajícího táboráku) často dostáváme k mnohokrát zaznamenanému rozporu mezi tím, co lidem vadí / co se jim líbí ve veřejném prostoru / na vlastní zahradě a v bezprostředním okolí. A k největší diskrepanci mezi těmito dvěma zónami dochází v otázce stromů, a to zejména listnáčů. Zatímco proti kácení stromů v parku podepisují lidé petice po desítkách, jakmile strom na jejich zahradě nebo za plotem trochu povyroste, už běží na odbor životního prostředí se žádostí o povolení ke kácení. A nebo si přinejmenším stěžují na to, jak všemožně jim škodí.

Jako celá příroda, jsou i stromy entita někdy nevyzpytatelná a proměnlivá, užitečná, ale občas i hrozivá - a my jsme do velké míry už ztratili schopnost s nimi žít, číst v nich a případné nebezpečí předvídat.

středa 13. srpna 2014

Starý Plzenec a životní prostředí - seriál pro list "DOBRÝ SOUSED" , část 2/5
Peníze. Máme jich dost a dáváme... hmm... cože?


 Roční rozpočet Starého Plzence se v posledních letech pohybuje řádově kolem 80 až 90 milionů korun. Tak jako jiné obce i my v něm máme rozpočtovou kapitolu „Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň.“

čtvrtek 7. srpna 2014

Rok Kvetoucích Stromů

Kvetoucí Stromy mají 1. narozeniny
Kvetoucí Stromy - 1. narozeniny 

Dnešní příspěvek se původně měl věnovat stručnému úvodu do problematiky starých a krajových odrůd ovocných dřevin – co jsou staré odrůdy a co jsou krajové, kde se vzaly a proč je nadále pěstovat. Pak jsme si ale uvědomili, že plzenecko-sedlecké Kvetoucí stromy vznikly zrovna před rokem, a to právě kvůli ovocným stromům starých odrůd, přesněji kvůli záchraně a obnově našeho více než stoletého třešňového sadu na Hůrce.


pondělí 14. července 2014

Starý Plzenec a životní prostředí - seriál pro list "DOBRÝ SOUSED" , část 1/5

Odpočinek u řeky. Starý Plzenec - pod jezem 24.6.2014

                                                                                                     1/5


Životní prostředí – co to je?

 Když mě chce kamarád Pepa namíchnout, tak odpoví: „Životní prostředí, to sou pár zelenejch pitomců a čolci.“  Skutečná věta a (ne)skutečnej Pepa. Zjevně si myslí, že životní prostředí je cosi mimo něj. Že se nějak nadbytečně dělá pro kytky, stromy a pro zvířátka. A navíc se Pepovi říká, co by měl nebo nesmí, a to už je tedy moc.
 Bez gůglení, selským rozumem a stručně: životní prostředí je složitý propletenec závislostí, soubor vzájemných vztahů živočichů a rostlin, včetně veškeré další živé i neživé přírody. Příznivé prostředí je pak tam, kde je toto soužití vyvážené, kde se rostlinám a živočichům společně daří. A zde tedy hned na úvod, s trochou ironie pro Pepu, překvapující, přímo bombastická informace: člověk je živočich. Jede v tom také. Tvor sice dominantní, ale na přesně vyváženém stavu prostředí existenčně závislý. Sečteno, podtrženo: My příznivé prostředí nutně potřebujeme, prostředí samo nás nepotřebuje.


Atraktivní místo k žití

středa 2. července 2014

Popínavé dřevinyDnes budeme v našem seriálu o trochu jiném zahradničení pokračovat kapitolou o malé, ale o to zajímavější skupině rostlin – popínavých dřevinách. Proč? Liány v sobě spojují mnoho užitečných vlastností, které si postupně probereme.
Především zabírají málo místa, takže se hodí do malých zahrad, na dvorky, terasy i na balkony. Zároveň ale tvoří hodně zelené hmoty, takže významně zlepšují mikroklimatické podmínky (mj. poskytují stín, zvyšují vzdušnou vlhkost, zachycují prach). Stálezelené celoročně, opadavé sezónně, takže lze určité místo zastínit třeba jen v létě. S jejich pomocí lze také vytvořit intimní zákoutí, pozadí pro jiné výsadby i umělecká díla.
Až na výjimky rychle rostou a žádaný účinek tím pádem nastupuje brzy po vysazení.
Protože většinou bývají husté a pnou se vysoko, poskytují skvělé podmínky různým živočichům jako jejich hnízdiště, úkryt, zdroj potravy. Oblíbené jsou třeba révy, přísavníky, břečťan nebo zimolezy.