čtvrtek 23. května 2013

Petiční arch


"""""""""""""""""""""""" Sběr podpisů pod petici byl ukončen v roce 2013"""""""""""""""""""""""""""

( petice s 902 podpisy byla podána, zastupitelstvo ji projednalo v roce 2013 a přijalo usnesení v tom smyslu, že na jaře roku 2014 bude v lokalitě vysazeno 10 nových třešní a sad zůstane zachován)

původní znění příspěvku z roku 2013:

Vážení příznivci Kvetoucích Stromů, zde je ke stažení a vytištění petiční arch "Za zachování a obnovu třešňového sadu v lokalitě Hůrka". Prosíme, pomozte nám se sběrem podpisů ve Vašem okolí!
Dejte nám vědět, že podpisy sbíráte, sem, na FB stránku, nebo na adresu plackamail@gmail.com.

Link na stažení petičního archu: http://www.scribd.com/doc/142718453/Pet-Arch

Nový link bez nutnosti registrace: http://ulozto.cz/xP2t6Xu2/petarch-pdf


pondělí 20. května 2013

Co a proč nám vadí, proč sbíráme podpisy pod petici"""""""""""""""""""""""" Sběr podpisů pod petici byl ukončen v roce 2013"""""""""""""""""""""""""""
( petice s 902 podpisy byla podána, zastupitelstvo ji projednalo v roce 2013 a přijalo usnesení v tom smyslu, že na jaře roku 2014 bude v lokalitě vysazeno 10 nových třešní a sad zůstane zachován)


původní znění příspěvku z roku 2013:

1) Příprava projektu i jeho loňské oživení, proběhlo bez znalosti názoru veřejnosti - občanů kteří žijí v těsné blízkosti lokality navržené k úpravě. O záměru vykácet sad, snad až na výjimky, nikdo nevěděl. Nebyly brány ohledy na přání místních občanů, Ti jako by neexistovali. Projekt tedy neměl žádnou oponenturu ani zpětnou vazbu z řad veřejnosti, z řad lidí kteří ho budou žít. To považujeme za zcela nepřijatelný přístup, který nyní nese své ovoce.


2) Zcela zbytečně je navržen k likvidaci celý sad. Argumenty pro toto plošné vykácení jsou chabé a neobstojí morálně ani odborně. Sad lze velmi dobře začlenit do nové úpravy, částečnou novou výsadbou lze sad omladit a udržet tak kontinuitu místa jak z hlediska zvyklostí a potřeb místních lidí, tak z hlediska nutnosti zachování kontinuity specifického biotopu, který na svahu vznikal dlouhá léta, a na který je vázána řada vzácných živočichů.
Vykácení sadu si nepřejeme, naprosto nesouhlasíme s názorem, že třešně na Hůrku nepatří.

3) Projekt je dlouhodobá záležitost, s dobou realizace více než příští dva roky. Dohoda (příslib) o omezení plošného vykácení sadu a o výsadbě nových třešní proto musí přesahovat volební období současného vedení radnice. Jinými slovy, musíme požádat zastupitelstvo a radní, aby přijaly usnesení, které zaváže i následující radu, minimálně morálně, k obnově třešňového sadu v lokalitě Hůrka a jeho zachování pro příští generace..Proto jsme vyhlásili petici a zahájili 21.5. sběr podpisů pod následující text:
Petice
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb.o právu petičním
Za zachování a obnovu třešňového sadu v lokalitě Hůrka!
Adresát:Zastupitelstvo města Starý Plzenec


Vážení zastupitelé města Starý Plzenec,
my, níže podepsaní, nesouhlasíme s kácením třešňového sadu v lokalitě Hůrka (okolí Rotundy sv. Petra a Pavla) ve Starém Plzenci. Žádáme zastupitele a radu města, aby podnikli veškeré kroky k záchraně a obnově třešňového sadu ve zmíněné lokalitě. Žádáme zastupitelstvo Starého Plzence, aby přijalo usnesení, kterým zaváže radu města k postupné obnově sadu a nové výsadbě třešní ve zmíněné lokalitě.

Děkujeme.Petiční archy zasílejte na adresu zmocněnce petičního výboru:
Miroslav Hlaváč, Nerudova 1186, Starý Plzenec 332 02


Prosíme vás, pomozte nám se sběrem podpisů ve vašem njbližším okolí (petiční arch ke stažení http://www.scribd.com/doc/142718453/Pet-Arch a  http://ulozto.cz/xP2t6Xu2/petarch-pdf), nebo se přihlaste jako dobrovolník ke sběru podpisů v ulicích a centru Starého Plzence 29.5.2013 a 1.6.2013.

pondělí 13. května 2013

Zombie se probouzí! V Plzenci je jaro. (asi)

Listí je veliké zlo, z velkého stromu je ho spousta. A taky ty větve co by jednou mohly spadnout. Stromy jsou zlo vůbec. Kradou slunce a dělají stín, kradou hluk a dělají klid, kradou nám prach a zvlhčují vzduch. Fuj. Milujeme randál, smrad a úmorná letní vedra k zalknutí. Zabít je rovnou zákon nedovolí, tak co? Alibismus. Zaplatíme pro strom odbornou firmu. Ta je už naučí. Prostě je zaříznem a je pokoj. Takováhle lípa už neublíží. A nepokvete. To nevíte? No vidíte! V odborné hantýrce se tomu říká "řez na mrtvolu". 
 
Řezat to pořád dokola sice něco stojí, (za ty prachy by bylo novejch stromků), ale zas je klid. Takovejhle špalek vandal nezlomí, nikomu nestíní. Za čas budou lidi rádi, že se ten nahnilej, nemocnej strom porazí úplně. Nemocný povolujou i z Kraje. Tak taková je naše taktika. Ostatně psům to na čurání pořád stačí. 
 
 
 
 
Kde se tady v Plzenci vůbec vzalo tolik zpropedenejch lip? Bohužel, sázeli je naši nerozumní předci. Taková blbost. Neuměli si, hlupáci, vážit města bez stromů. Nic z toho neměli a sázeli. Pro nás, ne pro sebe (směšné že?). Bohužel, tohle jim vyrostlo. 300 lip a my. Děti co je ničíme, systematicky a urputně. Byly tady všude. Podél cest v obci, do polí i na hřbitov, na náměstích, kolem hřiště, v Sedlci. Už jich moc nezbývá. Zdravejch jen pár, plus sto zprzněnejch opižlanců co nás určitě nepřežijou. Stoletá lípa, kde ste to viděli, co vám to nalhali. Víte ještě jak zdravá lípa vypadá? Co? Tak se jděte podívat...eh...vlastně už není kam.
 
 
 
Zcela vyhnilé původní dřevo už neumožňuje nechat narůst větší větve. Znamená pomalý konec.

 
Kolik stojí ročně tahle "údržba" polomrtvejch špalků co se zelenají 3 měsíce v roce a nekvetou? Nemají jiný význam, než že zabírají místo pro novou zdravou výsadbu. Opravdu přijmeme, že strom vypadá takhle? Chcete tohle platit?