pondělí 29. září 2014

Exkurze ve Vimperku - alej absolventůZačátkem roku jsem v rámci vzdělávacího programu pořádaného agenturou ENVIC navštívil sedmitisícové město Vimperk. Péče o životní prostředí je zde jednou z priorit a má ji na starost hned 7 lidí. Obec tak má krom pracovníků administrativy také zaměstnance prakticky pečující o zeleň, proškolené zahradníky a arboristy. Na stavu prostředí obce je to samozřejmě znát. Ostatně jinak by se jím asi nechlubili a na exkurze by se jezdilo jinam.
Role průvodce se s elánem ujal místostarosta obce, a bylo vidět že je do péče o životní prostředí obce opravdu zapálený. Exkurze měla formu procházky městem, při které nám zasvěceně vyprávěl o praktických provozních zkušenostech i úskalích projektů, které se v obci podařilo realizovat.

středa 3. září 2014

Strom do každé zahrady a každé ulice!


V našem občanském sdružení se při debatách (které většinou probíhají při procházkách v okolí Plzence, s rýčem a sazenicí v ruce nebo u plápolajícího táboráku) často dostáváme k mnohokrát zaznamenanému rozporu mezi tím, co lidem vadí / co se jim líbí ve veřejném prostoru / na vlastní zahradě a v bezprostředním okolí. A k největší diskrepanci mezi těmito dvěma zónami dochází v otázce stromů, a to zejména listnáčů. Zatímco proti kácení stromů v parku podepisují lidé petice po desítkách, jakmile strom na jejich zahradě nebo za plotem trochu povyroste, už běží na odbor životního prostředí se žádostí o povolení ke kácení. A nebo si přinejmenším stěžují na to, jak všemožně jim škodí.

Jako celá příroda, jsou i stromy entita někdy nevyzpytatelná a proměnlivá, užitečná, ale občas i hrozivá - a my jsme do velké míry už ztratili schopnost s nimi žít, číst v nich a případné nebezpečí předvídat.