pondělí 14. července 2014

Starý Plzenec a životní prostředí - seriál pro list "DOBRÝ SOUSED" , část 1/5

Odpočinek u řeky. Starý Plzenec - pod jezem 24.6.2014

                                                                                                     1/5


Životní prostředí – co to je?

 Když mě chce kamarád Pepa namíchnout, tak odpoví: „Životní prostředí, to sou pár zelenejch pitomců a čolci.“  Skutečná věta a (ne)skutečnej Pepa. Zjevně si myslí, že životní prostředí je cosi mimo něj. Že se nějak nadbytečně dělá pro kytky, stromy a pro zvířátka. A navíc se Pepovi říká, co by měl nebo nesmí, a to už je tedy moc.
 Bez gůglení, selským rozumem a stručně: životní prostředí je složitý propletenec závislostí, soubor vzájemných vztahů živočichů a rostlin, včetně veškeré další živé i neživé přírody. Příznivé prostředí je pak tam, kde je toto soužití vyvážené, kde se rostlinám a živočichům společně daří. A zde tedy hned na úvod, s trochou ironie pro Pepu, překvapující, přímo bombastická informace: člověk je živočich. Jede v tom také. Tvor sice dominantní, ale na přesně vyváženém stavu prostředí existenčně závislý. Sečteno, podtrženo: My příznivé prostředí nutně potřebujeme, prostředí samo nás nepotřebuje.


Atraktivní místo k žití
  A co to je životní prostředí optikou našeho města a jeho obyvatel? Opět zjednodušeně, je to prostředí ve kterém bydlíme, žijeme. Kvalitu ovlivňuje spousta různorodých věcí: struktury obce a srozumitelnost jejího řízení, mezilidské vztahy, příležitosti pracovat a rozvíjet své zájmy, možnosti kulturního a sportovního vyžití, prostor kde relaxovat a další. Neméně významnou složkou je „životní prostředí“, tak jak je chápáno v užším slova smyslu, tedy propojení obce s okolní krajinou, kvalita vzduchu a vod, odpady, a zejména městská a příměstská zeleň. I když to vnímáme třeba jen podvědomě, zeleň tu plní celou řadu funkcí, které nás silně ovlivňují a úzce souvisí se všemi výše jmenovanými aspekty. Vedle ostatních prvků architektury a krajiny, je to právě zeleň, která může vtisknout městu nezapomenutelný charakter, plnit funkci estetickou, hygienickou, výchovnou a řadu dalších. A má být i ekonomickým přínosem.
  Poznámka pro zaryté ekonomy: Když lidé „emigrují“ bydlet z velkých měst do menších obcí, utíkají většinou odtud, kde městská zeleň chybí. Utíkají před asfaltovým vedrem, prachem, hlukem, stresem. Kupují nemovitosti raději tam, kde kvalitní zeleň je, hledají klidné, čisté,  vyvážené prostředí. Promyšleně realizovaná zeleň tak má velký vliv na atraktivitu obce, přispívá k ceně nemovitostí, podněcuje příležitosti i turistický ruch.
  Jak je na tom s atraktivitou prostředí Plzenec? Ačkoli jsem patriot, samotný Plzenec, jeho ulice a několik náměstí nejsou žádný zázrak. Ani ryba, ani rak. Je tu třeba nějaké náměstí, které opravdu cítíte jako náměstí, spíš než křižovatku? Bylo by potřeba, nahnat body někde jinde. A máme naštěstí několik dosud nevyužitých příležitostí, které dohromady dávají obrovský potenciál. Samozřejmě je zde řada staveb – významných kulturních památek. Ale také, ruku v ruce s tím, je tu krásná poloha Plzence po obou stranách řeky, z kopců vyhlídky do údolí říční nivy které nadchnou. Spousta příležitostí pro obnovení zapomenuté cestní sítě, výsadbu alejí, budování vycházkových okruhů , zelených zón a tras pro sport a relaxaci. Krom Kupecké stezky, zatím ale jen neproměněné šance.
  Víte o tom, že tu máme obrovský park?  Přímo uprostřed Plzence, v okolí řeky.  Ale z nějakého záhadného důvodu, z města do něj nevedou žádné lákavé cesty. Možností je tu všude kolem víc. Naše životní prostředí, je atraktivní společný prostor, který je třeba zabydlet rozumně, aby ožil. Jako v pohádce, potřebujeme k tomu tři věci, které spolu dávají smysl: peníze, lidi, nápady. Tomu se budu věnovat v příštích dílech, penězi začnu a těším se, že budete číst.


Text a foto: Jiří Medřický

Žádné komentáře:

Okomentovat