pondělí 3. března 2014

"ZIMA" KONČÍ, BUDEME KONEČNĚ SÁZET STROMY :-)

aneb stručně, co jsme připravovali v zimě, a na co se s námi můžete těšit:

Ta nejdůležitější práce, byla radostná a efektivní, směřovala k vlastním projektům výsadby v extravilánu obce: 
 • příznivé dny jsme trávili v terénu zejména průzkumem na 5 lokalitách kde chceme letos sázet
 • podrobně jsme již zpracovali projekty pro první 3 lokality a vybrali vhodné rostliny dle zjištěných stanovištních podmínek
 • úspěšně jsme jednali s vlastníky pozemků před podáním žádosti o souhlas s výsadbou
 • k projektům jsme zpracovali podrobné rozpočty, situační i důvodové zprávy a zákresové dokumentace pro podání žádosti o dotaci
 • zpracovali a podali jsme přihlášku projektů do soutěže vyhlášené Krajským úřadem za účelem získání nějaké finanční podpory 
Stále jsme činní v procesech, které ovlivňují kvalitu zeleně v našem městě:
 • v souladu s usnesením zastupitelstva jsme navštívili všechny zainteresované úřady, abychom zjistili jejich konkrétní připomínky k plánované výsadbě pro obnovu sadu na lokalitě Hůrka
 • zpracovali jsme návrh rozmístění nové výsadby třešní a informovali jsme radní a také ostatní zastupitele o výsledku jednání na AOPK, NPÚ, KÚPP.
 • na schůzce se starostkou města a autorkou projektu jsme 6.2.2014 dohodli další společný postup k zajištění výsadby na Hůrce (viz úřední zápis ze schůzky). Předali jsme náš zdůvodněný návrh výsadby paní Kadlecové pro přípravu podkladů k žádosti na KÚPP.
 • přihlásili jsme se, zpracovali jsme důvodovou zprávu a podali nesouhlasné stanovisko do řízení o kácení k projektu úprav zeleně v prostoru starého hřbitova na Malé Straně, stanovisko jsme široce konzultovali i s externími odborníky na dotčenou problematiku.
Zatím pomalu, ale jistě začínáme dělat pokroky i na poli osvěty a komunikace:
 • připravili jsme seriál do RL na téma moderní trend vedení zahrady, další tématické články připravujeme i pro blog
 • absolvovali jsme samozřejmě několik schůzí kde jsme řešili i další věci týkající se zeleně v širším katastru obce, fungování našeho sdružení, směřování, vzdělávání členů, finance atd, klikali do katastru, kreslili a bavili se.
 • účastníme se vzdělávacího semináře, také na téma management zeleně v obcích, který pořádá ENVIC ve spolupráci s Krajský úřadem v Plzni za účasti představitelů měst a obcí, pracovníků městských úřadů a odborníků na ŽP z celého kraje.   
 • učíme se komunikovat s městem a jeho občany, hledáme efektivní způsoby spolupráce

Co nás brzo čeká :
 • Právě jsme písemně obdrželi souhlasná stanoviska vlastníků pozemků pro první letošní výsadby a v nejbližších dnech čekáme vyjádření z Krajského úřadu s metodikou pro užití přidělené 28% dotace. Jsme mezi 13 úspěšnými z 36 přihlášených projektů. To znamená, že BUDEME KONEČNĚ SÁZET STROMY ! Koncem minulého roku jsme stihli zasadit náš první dub U Marka a později i několik lip na soukromém pozemku, letos už se ale bude jednat o první liniové výsadby! Sázet budeme v nejbližším extravilánu naší obce, pro první 3 lokality je to cca 60 stromů. Dotace však nepokrývá ani 50% nákladů na materiál, zbytek tak budeme zřejmě hradit z vlastních příjmů, práce naštěstí stojí jen náš čas a energii. Podrobněji Vás budeme k jednotlivým akcím ještě informovat a máte-li chuť a chcete jít sázet s námi, jste samozřejmě vítáni.
 • Od březnového čísla začne vycházet výše zmíněný seriál v RL , podstatně více budeme psát také na Blog  a Fb, probereme předpoklady pro fungující management zeleně v obci, na příkladech ukážeme co je třeba změnit, aby i v Plzenci byla péče o zeleň na potěšující a udržitelné úrovni.
 • V tuhle chvíli nevíme jak dopadne povolení k výsadbě třešní na Hůrce, a můžeme jen doufat, že město podá včas žádost tak, aby byla úspěšná a v takové podobě, na které bychom se mohli účastnit.
 • Budeme také psát o stromech kde souhlasíme v nejbližší době s kácením a vysvětlíme proč, stejně tak vysvětlíme, proč se některé stromy dle zákona pokácet nesmí a zkusíme navrhnout vhodná alternativní řešení.

Je toho dost, a to jsem jistě něco zapomněl, co ještě na Fb a Blogu objevíte, o všem podstatném ještě budeme během jara podrobně psát. 

za občanské sdružení Kvetoucí Stromy
Jiří Medřický
sledovat informace a diskutovat můžete zde, nebo navštivte náš Facebook
psát nám můžete také přímo na e-mail kvetoucistromy@gmail.com


Žádné komentáře:

Okomentovat