pátek 1. listopadu 2013

Hůrka ve Starém Plzenci - třešně - stav zjištěný 16.10.2013

Hůrka - třešně - stav 16.10.2013

Na jaře 2014 by měla proběhnout na lokalitě Hůrka ve Starém Plzenci výsadba 10 ks třešní (usnesení zastupitelstva města Starý Plzenec). Jednou z podmínek v tomto usnesení je i souhlasné stanovisko NPÚ (Národní památkový ústav), protože lokalita Hůrka (okolí Rotundy) je z památkového hlediska významně exponovaná. V příštím týdnu jdeme tedy do této instituce projednat náš návrh výsadby, chceme získat souhlasné stanovisko s rozmístěním nových stromů a také projednat podmínky archeologického dohledu pracovníka NPÚ při samotném sázení - hloubení jamek pro stromky.

Abychom mohli řádně zvážit kam nové stromky optimálně rozmístit, provedli jsme v říjnu 2013 vlastní inventuru stavu třešní na lokalitě. S výsledkem se můžete seznámit na mapce a také v zápisu z obhlídky , které jsme pořídili.  

není-li obrázek, můžete kliknout také výše na odkaz "na mapce"
(pro plný náhled mapy klikněte na obrázek)

Stav není dobrý. V dlouhodobém horizontu lze počítat zřejmě jen se stromy označenými v mapce zelenou barvou. Vysazení nových třešní (nemají-li se druhové vazby stanoviště záhy rozpadnout), je pro záchranu třešňovky nutné.


Kromě zápisu jsme pořídili i fotografie dokumentující aktuální stav.  V popisce k fotce najdete čísla následovaná písmeny "n" nebo "k". Číslo je shodné s číslem stromu v mapce, písmeno "n" znamená, že se strom během aktuálních úprav na lokalitě nekácí, písmeno "k" pak značí opak (na mapce červená).Na webu Panoramio najdete fotografie lokalizované přímo v terénu, včetně souřadnic gps.  Tam, najedete-li kurzorem na miniaturu uprostřed mapy a párkrát zascrollujete kolečkem myši, přiblížíte se přímo na Hůrku k Rotundě.

V našem návrhu nové výsadby, který připravujeme, chceme respektovat záměr aktuálně chystaných úprav na Hůrce (jisté zpřehlednění lokality a průhledy), zároveň budeme usilovat o co nejefektivnější rozmístění stromků pro omlazení stárnoucích skupin třešní i pro atraktivitu pohledů z různých částí Plzence.
O dalším vývoji, o získaných stanoviscích NPÚ, AOPK a dalších, budeme průběžně informovat.

za občanské sdružení Kvetoucí Stromy
Jiří Medřický
sledovat informace a diskutovat můžete zde, nebo navštivte náš Facebook
psát nám můžete také přímo na e-mail kvetoucistromy@gmail.com

Žádné komentáře:

Okomentovat