neděle 16. března 2014

Povolená kácení - březen 2014, aneb Lípa v Sedlci

    Obdrželi jsme několik rozhořčených telefonátů a také příspěvek na naší Fcb stránku kvůli právě pokácené lípě v Sedlci - Kolonii. Ano, bohužel i rok 2014 začíná kácením.
    Stran města (co si kdo pokácí v soukromé zahradě nevíme) se jedná o osm stromů, ke kterým proběhlo řádně řízení o povolení kácení. Posouzení zákonných důvodů ke kácení nebral odbor životního prostředí na lehkou váhu, ke zhodnocení zdravotní stavu byla přizvána AOPK (agentura pro ochranu přírody a krajiny) a také odbornice na danou problematiku z našeho sdružení. Můžeme potvrdit, že ve všech případech byly bohužel shledány zákonné důvody pro kácení.
 

   Zastavím se podrobněji u dvou stromů, jejichž kácení vyvolává nejvíc emocí:

1/ Lípa o obvodu kmene 298 cm, katastrální území Sedlec Kolonie, parcela číslo 237/153. Jednalo se, bohužel minulý čas je namístě, o vysoký košatý strom s rozdvojeným kmenem, s otevřenou puklinou. Na kořenech stromu bylo bohužel zjištěno napadení Dřevomorem kořenovým. Samotná puklina není důvodem pro kácení (ostatně stromu byla v minulých letech instalována statická i dynamická bezpečnostní vazba), u lip je puklina běžná, ale napadení kotevních kořenů dřevomorem je fatální.
 Arboristická literatura říká, že Dřevomor kořenový je jednou z nejzákeřnějších a nejnebezpečnějších dřevních hub, které napadají zejména bělové listnáče (buky, javory, lípy, habry, břízy, jírovce atd.). Trvá řadu let, než houba proroste na povrch, v tu dobu už má strom zpravidla zcela zlikvidovaný kořenový systém a čeká jen na svůj vítr, který jej povalí. V této fázi se může vyvrátit prakticky kdykoliv. Dřevomor kořenový patří proto k houbám, kde objev plodnice prakticky znamená okamžité kácení z bezpečnostních důvodů, zvlášť je-li strom u veřejně přístupné komunikace.
 Příčinou napadení houbou mohlo být dřívější poškození kořenů, například mechanicky nebo navýšením okolního terénu a podobně. Je proto třeba tyto věci hlídat, vidíte-li, že třeba při výkopových pracích se poškozují stromům kořeny, volejte ihned odbor životního prostředí Městského úřadu, aby zjednal pořádek a práce zastavil. J
edná se o poškozování městského (a tedy i vašeho) majetku. Zhotovitel díla musí práce provést jiným způsobem a poškozené kořeny je třeba odborně ošetřit. Zanedbání může mít za následek zkázu celého stromu. 
 Bohužel výskyt dřevomoru zároveň znamená, že zde nemůže být několik let provedena náhradní výsadba kvůli riziku infekce touto dřevokaznou houbou.

2/ Lípa o obvodu kmene 214 cm, katastrální území Starý Plzenec malostranské náměstí, parcela 1412/1.
Zde se jedná o suchý strom s rozsáhlým poškozením kmene, bez možnosti zlepšení stavu, těsně u veřejné komunikace.
  Situace však stojí za povšimnutí z dalšího důvodu. Na Malostranském náměstí je řada lip, loni se zde dělal výkop pro novou kanalizaci. Kanalizace byla vyprojektovaná bezohledně těsně podél lip, při provádění výkopu pak došlo podle místních k těžkému poškození kořenů stromů. Právě kácená lípa je již suchá, důsledky na dalších lípách budeme pozorovat letos. Je pravděpodobné že povedou k jejich kácení. Nová výsadba zde ale asi nebude možná, právě kvůli "sítím", tedy právě kvůli nově položené kanalizaci. 
Paradox že. (Většinou se totiž drží praxe, že na sítě a v určeném pásmu kolem nich se nesází, kvůli problémům při jejich případné opravě apod.) Na vině je opět lhostejnost a zanedbání při plánování projektu i jeho realizaci, kdy na zeleň nebyl brán odpovídající zřetel. Stromy byly v minulosti ošetřovány z rozpočtu města, mají svou vyčíslitelnou i nevyčíslitelnou hodnotu, jejich poškození je opět újmou nás všech. 

 Je to smutné, všech právě kácených stromů je mi líto, bohužel poškození která vedla k tomuto stavu jsou nevratná a neodehrála se dnes. Věřím že i v našem městě se začíná pomaloučku prosazovat prostor pro zodpovědnější péči o zeleň, že větší váhu a prostor dostane odbor životního prostředí, že naše sdružení dokáže ke zlepšení stavu přispět, že na zeleň bude více pamatováno i v rozpočtu města.
 Možná by také nebylo na škodu více si povědět k plánování zeleně a k péči o ní, a to jak ve městě samém, tak i v přiléhající krajině. V některých z dalších příspěvků se tomu budu věnovat, zkusíme se také podívat na pár příkladů, jak to dělají jinde.

za sdružení Kvetoucí Stromy
Jiří Medřický


Žádné komentáře:

Okomentovat