pondělí 20. května 2013

Co a proč nám vadí, proč sbíráme podpisy pod petici"""""""""""""""""""""""" Sběr podpisů pod petici byl ukončen v roce 2013"""""""""""""""""""""""""""
( petice s 902 podpisy byla podána, zastupitelstvo ji projednalo v roce 2013 a přijalo usnesení v tom smyslu, že na jaře roku 2014 bude v lokalitě vysazeno 10 nových třešní a sad zůstane zachován)


původní znění příspěvku z roku 2013:

1) Příprava projektu i jeho loňské oživení, proběhlo bez znalosti názoru veřejnosti - občanů kteří žijí v těsné blízkosti lokality navržené k úpravě. O záměru vykácet sad, snad až na výjimky, nikdo nevěděl. Nebyly brány ohledy na přání místních občanů, Ti jako by neexistovali. Projekt tedy neměl žádnou oponenturu ani zpětnou vazbu z řad veřejnosti, z řad lidí kteří ho budou žít. To považujeme za zcela nepřijatelný přístup, který nyní nese své ovoce.


2) Zcela zbytečně je navržen k likvidaci celý sad. Argumenty pro toto plošné vykácení jsou chabé a neobstojí morálně ani odborně. Sad lze velmi dobře začlenit do nové úpravy, částečnou novou výsadbou lze sad omladit a udržet tak kontinuitu místa jak z hlediska zvyklostí a potřeb místních lidí, tak z hlediska nutnosti zachování kontinuity specifického biotopu, který na svahu vznikal dlouhá léta, a na který je vázána řada vzácných živočichů.
Vykácení sadu si nepřejeme, naprosto nesouhlasíme s názorem, že třešně na Hůrku nepatří.

3) Projekt je dlouhodobá záležitost, s dobou realizace více než příští dva roky. Dohoda (příslib) o omezení plošného vykácení sadu a o výsadbě nových třešní proto musí přesahovat volební období současného vedení radnice. Jinými slovy, musíme požádat zastupitelstvo a radní, aby přijaly usnesení, které zaváže i následující radu, minimálně morálně, k obnově třešňového sadu v lokalitě Hůrka a jeho zachování pro příští generace..Proto jsme vyhlásili petici a zahájili 21.5. sběr podpisů pod následující text:
Petice
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb.o právu petičním
Za zachování a obnovu třešňového sadu v lokalitě Hůrka!
Adresát:Zastupitelstvo města Starý Plzenec


Vážení zastupitelé města Starý Plzenec,
my, níže podepsaní, nesouhlasíme s kácením třešňového sadu v lokalitě Hůrka (okolí Rotundy sv. Petra a Pavla) ve Starém Plzenci. Žádáme zastupitele a radu města, aby podnikli veškeré kroky k záchraně a obnově třešňového sadu ve zmíněné lokalitě. Žádáme zastupitelstvo Starého Plzence, aby přijalo usnesení, kterým zaváže radu města k postupné obnově sadu a nové výsadbě třešní ve zmíněné lokalitě.

Děkujeme.Petiční archy zasílejte na adresu zmocněnce petičního výboru:
Miroslav Hlaváč, Nerudova 1186, Starý Plzenec 332 02


Prosíme vás, pomozte nám se sběrem podpisů ve vašem njbližším okolí (petiční arch ke stažení http://www.scribd.com/doc/142718453/Pet-Arch a  http://ulozto.cz/xP2t6Xu2/petarch-pdf), nebo se přihlaste jako dobrovolník ke sběru podpisů v ulicích a centru Starého Plzence 29.5.2013 a 1.6.2013.

Žádné komentáře:

Okomentovat